Kamionová doprava začíná čelit dalším tlakům Evropské komise!

08.06.2017
dopravní balíček
dopravní balíček

Na mezinárodní kamionovou dopravu čeká další významné omezení ze strany Evropské unie. Jedná se tak o další restrikce pro státy východu, mezi nimiž je i Česká republika. Staré Evropské státy v čele s Francií a Německem čelí konkurenci ze strany nových států, převážně z Polska a České republiky v oblasti kamionové dopravy a chystají přísná omezení.

Vypadá to, že se Unie brání a dělí se tak pomalu na dvourychlostní, alespoň v co se dopravy týče. Kamionová doprava na tom trpí dvojnásob a je tím omezován pohyb služeb právě v autodopravě.

O co vlastně jde v, novém, takzvaném dopravním balíčku? Celý návrh zahrnuje jak nákladní autodopravu, tak i přepravu autobusovou. Kupříkladu pokud řidič bude fungovat, respektive stráví v zemi EU, více jak tři pracovní dny, a pracovním dnem se v tomto případě bere šest hodin a více, musí se podrobit pracovně právnímu vztahu, tedy i mzdovým požadavkům dané země. Což je samozřejmě obrovská administrativní zátěž! Každá země si totiž právě tyto věci řeší svou legislativou. Vezměte si příklad, kdy má kamionová autodoprava svá auta v příhraničí a vyjíždí kupříkladu jen třikrát týdně do Německa, jelikož řeší pravidelnou dopravu Německo - Česká republika a zpátky. Ano, v SENA logistics chápeme, že se zemím EU nelíbí, když řidič kamionu má sídlo v ČR, ale reálně jezdí pouze zahraničí několik měsíců, ale tímto opatřením se dotkne většiny přepravců, kteří sem tam jezdí i zahraničí.

Již dnes platí vesměs nesmyslné opatření kupříkladu ve Francii, kdy České kamiony staví dopravní policie a nechá si předkládat pracovní smlouvy a mzdové výměry a požaduje, aby řidič měl mzdu na úrovni Francouzských řidičů. Také požaduje, aby pravidelný jednodenní odpočinek, po šesti dnech práce, trávil řidič na hotelu, místo ve svém kamionu. Toto opatření nyní zavádí i německo. O tomto problému jsme již psali. Česká republika byla proti, ale nakonec své protesty stáhla. Holt se obávala zhoršení vztahů mezi námi a našimi německými sousedy. Jak samozřejmě všichni víme, každé opatření se dá obejít. Tedy může se stát, že budou vznikat hotely, s přihlášenými řidič s minimální cenou za ubytování, kteří stejně budou spát v kamionu.

Celý dopravní balíček je zatím největším opatřením a vlastně i pokusem omezit autodopravce z nových států. Další součástí balíčků se opírají o nereálná čísla, která by měla přinést očekávaná zlepšení v oblasti bezpečnosti. Těmi pak komise argumentuje. Čísla jsou ovšem typu, coby - kdyby. Nicméně balíček zavádí pro dopravce dalších 11 administrativních povinností.